mércores, 1 de abril de 2020

Consulta de cualificacións da segunda avaliación


Resumo de actividades do día 01/04/2020

Bo día!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • 4ºESO: actividades relacionadas co vídeo explicativo de conceptos de calor.
 • 1ºBAC: vídeo explicativo do cálculo de variación de entalpía e exercicios propostos.
 • 3ºESO: textos e actividade procura de información sobre a química e o desenvolvemento de produtos que supuxeron progreso para a humanidade.
 • Química 2ºBAC:  simulacro de control do tema de reaccións redox.
Un saúdo!

martes, 31 de marzo de 2020

Resumo de actividades para o día 31/03/2020

Boas!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • Física 2ºBAC: realización de simulacro de exame do tema de ondas.
 • 1ºBAC: exercicios do libro de cálculo de traballo de expansión, calores de reacción e ecuación termoquímica.
 • Química 2ºBAC:  vídeo coa explicación do procedemento experimental dunha valoración redox e exercio ó respecto
 • 4ºESO: vídeo explicativo de conceptos relacionados coa enerxía e a calor.
Un saúdo!

luns, 30 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 30/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • 3ºESO A e B: vídeo con aclaración do exericio 11 do boletín de estequiometría e dous exercicios semellantes para facer
 • 1ºBAC: vídeos con introducción do tema de termoquímica.
 • Física 2ºBAC: preparación de boletín a modo de simulacro de exame do tema de ondas.
 • Química 2ºBAC:  exercicios de repaso de potencial electroquímico e pilas e estequiometría en reacción redox
Un saúdo!

venres, 27 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 27/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • Química 2ºBAC:  exercicios de repaso de potencial electroquímico e pilas e estequiometría en reacción redox
 • Física 2ºBAC: vídeo con exemplo resolto de problema de presión sonora e problema proposto.
 • 1ºBAC: vídeos coa corrección dos exercicios do boletín 3.
Un saúdo!

xoves, 26 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 26/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • 4ºESO-A: vídeo explicativo sobre aspectos propiedades, aplicacións, reactividade, etc. dos compostos do carbono e cuestións relacionadas.
 • 3ºESO-A: lectura de textos e procura de información para responder a cuestións sobre o proceso de degradación da capa de ozono.
 • Física 2ºBAC: vídeo explicativo das ondas sonoras, exercicio e cuestións relacionadas.

Un saúdo!

mércores, 25 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 25/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • 4ºESO-A: lectura e actividades do libro sobre os grupos orgánicos presentes nas biomoléculas e presentación sobre reactividade e isomería.
 • 1ºBAC: presentación de exercicios e vídeo-conferencia para resolver dúbidas.
 • 3ºESO-B: lectura de textos e procura de información para responder a cuestións sobre o proceso de degradación da capa de ozono.
 • Química 2ºBAC: exercicios de electrólise

Un saúdo!