martes, 31 de marzo de 2020

Resumo de actividades para o día 31/03/2020

Boas!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • Física 2ºBAC: realización de simulacro de exame do tema de ondas.
 • 1ºBAC: exercicios do libro de cálculo de traballo de expansión, calores de reacción e ecuación termoquímica.
 • Química 2ºBAC:  vídeo coa explicación do procedemento experimental dunha valoración redox e exercio ó respecto
 • 4ºESO: vídeo explicativo de conceptos relacionados coa enerxía e a calor.
Un saúdo!

luns, 30 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 30/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • 3ºESO A e B: vídeo con aclaración do exericio 11 do boletín de estequiometría e dous exercicios semellantes para facer
 • 1ºBAC: vídeos con introducción do tema de termoquímica.
 • Física 2ºBAC: preparación de boletín a modo de simulacro de exame do tema de ondas.
 • Química 2ºBAC:  exercicios de repaso de potencial electroquímico e pilas e estequiometría en reacción redox
Un saúdo!

venres, 27 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 27/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • Química 2ºBAC:  exercicios de repaso de potencial electroquímico e pilas e estequiometría en reacción redox
 • Física 2ºBAC: vídeo con exemplo resolto de problema de presión sonora e problema proposto.
 • 1ºBAC: vídeos coa corrección dos exercicios do boletín 3.
Un saúdo!

xoves, 26 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 26/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • 4ºESO-A: vídeo explicativo sobre aspectos propiedades, aplicacións, reactividade, etc. dos compostos do carbono e cuestións relacionadas.
 • 3ºESO-A: lectura de textos e procura de información para responder a cuestións sobre o proceso de degradación da capa de ozono.
 • Física 2ºBAC: vídeo explicativo das ondas sonoras, exercicio e cuestións relacionadas.

Un saúdo!

mércores, 25 de marzo de 2020

Resumo de actividades do día 25/03/2020

Bos días!

Os alumnos de Física e Química dispoñen nos correspondentes cursos de edmodo das actividades para o día de hoxe:
 • 4ºESO-A: lectura e actividades do libro sobre os grupos orgánicos presentes nas biomoléculas e presentación sobre reactividade e isomería.
 • 1ºBAC: presentación de exercicios e vídeo-conferencia para resolver dúbidas.
 • 3ºESO-B: lectura de textos e procura de información para responder a cuestións sobre o proceso de degradación da capa de ozono.
 • Química 2ºBAC: exercicios de electrólise

Un saúdo!

martes, 24 de marzo de 2020

Resumo das actividades do día 24/03/2020

Boas!
Nos cursos de Edmodo están publicados os contidos e actividades para o día de hoxe:

 • Física 2BAC: explicación en vídeo das propiedades das ondas e cuestións teóricas
 • FeQ 1BAC: boletín 3 de exercicios
 • Química 2BAC: explicación en vídeo da electrólise e exercicios
 • FeQ 4ESO: boletín 9 de orgánica

Un saúdo.

luns, 23 de marzo de 2020

Resumo das tarefas do día 23/03/2020

Bos días!
Como é habitual, nos correspondentes cursos de Edmodo están publicadas as tarefas e contidos para o día de hoxe:

 • Física e Química 3ºESO: exercicios de aspectos cualitativos das reaccións químicas, do libro de texto.
 • Física e Química 1ºBAC: correccións en vídeo dos exercicios propostos na sesión anterior e novo boletín de exercicios nas carpetas.
 • Física: correccións de cuestións teóricas de ondas.
 • Química: de exercicios de pilas galvánicas do boletín.

Que teñades un bo día!

mércores, 18 de marzo de 2020

Resumo de tarefas do día 18/03/2020

Bos días,
os estudantes de Física e Química de 3ESO B, 4ESO A e 1BAC, e os de QUÍMICA de 2BAC dispoñen nos respectivos cursos de Edmodo dos contidos, aclaracións e/ou tarefas para o día de hoxe:

 • 3B explicación de cálculos en reacxións químicas e últimos 3 exercicios do boletín
 • 4A boletín 8 de repaso de orgánica
 • 1BAC aclaración sobre m.h.s. para completar o boletín 2 de movementos
 • 2BAC explicación sobre os potenciais redox e exercicios de aplicación.

Un saúdo

martes, 17 de marzo de 2020

Resumo de tarefas do día 17/03/2020

Nos correspondentes cursos de Edmodo dispoñedes da información sobre os contidos e tarefas correspondentes ás sesións de hoxe.

 • Química de 2ºBAC: explicación de exercicios de pilas e tres exercicios do boletín.
 • Física de 2ºBAC: tres exercicios máis de ecuación de onda e lectura das propiedades das ondas nas fotocopias.
 • Física e Química de 1ºBAC: corrección/explicación dos problemas 84 e 85 de m.h.s. e un boletín con 5 exercicios de movementos circular e m.h.s.
 • Física e Química de 4ºA: boletín 6 de formulación orgánica

Que os desfrutedes! E coidádevos

domingo, 15 de marzo de 2020

Eu quedo na casa

De conformidade coas directrices establecidas pola Consellería de Educación con motivo da declaración do estado de emerxencia pola pandemia de coronavirus, nas vindeiras semanas continuaremos programando contidos e actividades de reforzo e ampliación por vía telemática.

Para isto, nas materias do departamento de Física e Química empregaremos os correspondentes cursos de Edmodo como plataforma de reposición de materiais didácticos así como a xeito de vía de comunicación de preferencia. Os contidos e actividades serán publicados en consonancia cos horarios lectivos, polo que se aconsella revisar periódicamente a plataforma mesmo se conta cun servicio de notificacións.

A pesar disto, se houbera incidencias coa plataforma ou para maior información relativa a estas materias, facilito tamén o correo electrónico de contacto: fqfeijoozorelle@gmail.com
Tratemos de tirar o maior proveito posible da situación.